W niektórych przypadkach znalezienie źródła bólu, a co za tym idzie zaplanowanie stosownego leczenia, wymaga zastosowania dodatkowej diagnostyki. Funkcjonująca w naszej przychodzi pracownia radiologiczna wyposażona jest w sprzęt do wykonywania tomografii komputerowej wiązką stożkową (CBCT). Technika trójwymiarowego obrazowania szczękowo-twarzowego wykorzystywana może być także w leczeniu ortodontycznym, implantologicznym czy też periodontologicznym.

To krok dalej w diagnostyce stomatologicznej niż np. panoramiczne zdjęcia RTG (pantomograf).

Krótszy czas naświetlania – szczegółowy obraz 3D tkanek twardych

Zastosowanie w tomografii komputerowej promieniowania w postaci wiązki stożkowej zdecydowanie skraca czas naświetlania pacjenta. Każda wysłana przez lampę rentgenowską wiązka stożkowa obejmuje kilka centymetrów naświetlanej powierzchni, co pozwala w krótszym czasie uzyskać pełen obraz.

Krótszy czas badania to także mniejsza dawka promieniowania. Szacuje się, że w przypadku CBCT jest ona ok. 10 razy niższa niż w przypadku tradycyjnej tomografii.

Jednocześnie mimo skrócenia trwania badania, przy zachowaniu odpowiednich warunków, uzyskać można bardzo szczegółowe informacje o strukturach zębowych oraz innych tkankach twardych.

Jak przygotować się do badania?

Technika trójwymiarowego obrazowania szczękowo-twarzowego nie wymaga od pacjenta żadnych specjalnych przygotowań. Pracownik naszej pracowni radiologicznej poprosi jedynie o ściągnięcie biżuterii, okularów czy też innych metalowych elementów, które mogłyby mieć wpływ na czytelność uzyskanego obrazu.

W naszej pracowni radiologicznej badanie przeprowadzane jest w pozycji stojącej lub siedzącej, a pacjent proszony jest o pozostanie przez chwilę w bezruchu.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania?

Jedynym przeciwwskazaniem jest ciąża. Pacjentki spodziewające się dziecka, powinny poinformować o tym lekarza prowadzącego (w przypadku uzyskania skierowania także pracownika naszej pracowni radiologicznej), ponieważ badanie to można przeprowadzać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach takich jak zagrożenie życia matki.

Jego zbyt częste wykonywanie nie jest wskazane również u małych dzieci, które są bardziej wrażliwe na promieniowanie niż dorośli.