Zdjęcia wewnątrzustne

Zdjęcie zębowe – jest to zdjęcie wykonane metodą cyfrową polegające na umieszczeniu w jamie ustnej niewielkiego detektora, zdjęcie obejmuje od 1 do maksymalnie 4 zębów. Zdjęcie wykonywane jest w celu diagnostyki pruchnicy, uwidocznienia zmian zapalnych wokół wierzchołka korzenia, oceny jakości wypełnień, ustalenia przyczyny bólu zęba, kontroli postępu leczenia kanałowego oraz kontroli brzegu wypełnienia.

2