Nazwa jednostki organizacyjnej

Dentalblue Wawrzyn Spółka Komandytowa
ul. Pułaskiego 35, 15-337 Białystok

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ -aparaty stomatologiczne wewnątrzustne: Focus Kavo, Planmeca Intra;
    -aparat rtg do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych: Planmeca Promax 3D
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr 1/D-I/OR/2013
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia 03.01.2014r. na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 02.01.2019r. Do 31.12.2019r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 4X<0.10 Hp(10)z (mSv)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

Languages »
Skip to content